Koen Bruelemans

Wavin Belgium

Wavin is in België een van de grootste leveranciers van kunststof systemen om regen- en afvalwater te beheren: binnen- en buitenriolering, afvoergeulen, infiltratie- en bufferbekkens, … Voor hen schrijf ik regelmatig testimonials, mailings, brochures en folders.