Koen Bruelemans

Wavin Belgium

Wavin is in België een van de grootste leveranciers van kunststof systemen om regen- en afvalwater te beheren: binnen- en buitenriolering, afvoergeulen, infiltratie- en bufferbekkens, … Voor hen schrijf ik regelmatig testimonials, mailings, brochures en folders.

Help me je te geven wat je zoekt

Vul nog even 3 korte vragen in voor je vertrekt. Met je antwoorden maak ik mijn website beter en probeer ik ook jou te geven wat je zoekt.