Koen Bruelemans

Group Pashuysen

Renault-verdeler Group Pashuysen leverde een nieuwe en volledig uitgeruste interventiewagen aan de Rode Kruis-afdeling van Aarschot. Een initiatief dat een persbericht waard was.